Welkom bij
                                                                                                                               PI4VNL

Graag willen wij via deze weg onze Ad-Interim Voorzitter / Secretaris, PE1KAP - Piet Vogelsangs - 
bedanken voor zijn inzet in de afgelopen   periode, zonder deze inzet was de afdeling opgeheven geworden. 
Piet, hartelijk bedankt hiervoor.

Namens bestuur en leden VRZA Afdeling 32 Noord-Limburg

                                                                                               

                                                                              Het is vandaag :                                                                                  

We zijn weer actief!
Tijdens alle bijeenkomsten is iedereen die geinteresseerd is in onze hobby van harte welkom.
 Lid of geen lid van onze afdeling.(Jaarvergadering alleen voor Leden)
Onze regio bestrijkt het gebied van Roermond tot Mook - Grens DL tot Helmond-Weert
(qsl-manager is ook aanwezig)
Maandag 29 April: Lezing over Laser communicatie ( zie agenda )
voor verslag bijeenkomsten/lezing zie Agenda
Wordt Lid vd VRZA  voor 25,-- p.j.