0,136 MHz 2200 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

135,7-136,0

200 Hz

CW, station tests, QRSS

136,0-137,4

200 Hz

CW

137,4-137,6

200 Hz

geen CW

137,6-137,8

200 Hz

CW, QRSS activiteitscentrum 137,7 kHz

 

                                               1,8 MHz 160 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

1,810-1,838

200 Hz

CW, QRP activiteitscentrum 1,836 MHz

1,838-1,840

500 Hz

Smalband modes

1,840-1,843

2700 Hz

Alle modes 

1,843-2,000

2700 Hz

Alle modes

De toewijzing in deze band verschilt sterk van land tot land. De maximale band loopt van

1,800 MHz 2,000 MHz. In Nederland loopt de band van 1,810 1,880 MHz

 

                                                  3,5 MHz 80 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

3,500 3,510

200 Hz

CW, voorrang aan intercontinentale verbindingen

3,500 3,560

200 Hz

CW, aanbevolen contestsegment, QRS activiteitscentrum 3,555 MHz

3,560 3,580

200 Hz

CW, QRP activiteitscentrum 3,560 MHz

3,580 3,590

500 Hz

Smalband modes 

3,590 3,600

500 Hz

Smalband modes  automatische (onbemande) data stations

3,600 3,620

2700 Hz

Alle modes,  automatische (onbemande) data stations

3,600 3,650

2700 Hz

Alle modes, SSB aanbevolen contestsegment

3,650 3,700

2700 Hz

Alle modes, SSB QRP activiteitscentrum 3,690 MHz

3,700 3,800

2700 Hz

 

Alle modes, SSB QRP aanbevolen contestsegment,
Beeld mode activiteiten- centrum 3,735 MHz,
Region 1 Emergency activiteitscentrum 3,760MHz

3,775 3,800

2700 Hz

Alle modes, voorrang voor intercontinentale verbindingen

   

                                                5,3 Mhz - 60 meter BANDPLAN

Frequentie           Max.band-           Soort uitzendingen

       (Mhz)               Breedte
5,351.5 - 5,366.5     2700 Hz        Alle modi Max 15W ERP

 

                                                  7 MHz 40 meter BANDPLAN (tot 2009)

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

7,000 7,035

200 Hz

CW, QRP activiteitscentrum 7,030 MHz

7,035 7,038

500 Hz

Smalband modes

7,038 - 7,040

500 Hz

Smalband modes  automatische (onbemande) data stations

7,040 7,043

2700 Hz

Alle modes   automatische (onbemande) data stations

7,043 7,100

 2700 Hz

 

Alle modes, Beeld mode activiteitscentrum 7,043 MHz,
Region 1 Emergency activiteitscentrum 7,060 MHz,
SSB QRP activiteitscentrum 7,090MHz

7,100 7,200

2700 Hz

Alle modes

 

 

7 MHz 40 meter BANDPLAN (globale indeling vanaf 2009)

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

7,000 7,050

200 Hz

CW

7,050 7,075

500 Hz

Smalband modes  

7,075 7,200

2700 Hz

Alle modes

 

 

                                                     10 MHz 30 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

10,100 10,140

200 Hz

CW, QRP activiteitscentrum 10,116 MHz

10,140 10,150

500 Hz

Smalband modes

 

 

                                                      14 MHz 20 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

14,000 14,060

200 Hz

CW, aanbevolen contestsegment, QRS activiteitscentrum 14,055 MHz

14,060 14,070

200 Hz

CW, QRP activiteitscentrum 14,060 MHz

14,070 14,089

500 Hz

Smalband modes

14,089 14,099

500 Hz

Smalband modes   automatische (onbemande) data stations

14,099 14,101

 

International Beacon Project (IBP)

14,101 14,112

2700 Hz

Alle modes   automatische (onbemande) data stations

14,112 14,125

2700 Hz

Alle modes

14,125 14,300

2700 Hz

Alle modes, SSB aanbevolen contestsegment, voorrang aan
Dxpedities op 14,195 MHz 5, Beeld mode activiteitscentrum 14,230MHz,
SSB QRP activiteitscentrum 14,285 MHz

14,300 14,350

2700 Hz

Alle modes, Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 14,300 MHz

 

 

                                                   18 MHz 17 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

18,068 18,095

200 Hz

CW, CW QRP activiteitscentrum 18,086 MHz

18,095 18,105

500 Hz

Smalband modes

18,105 18,109

500 Hz

Smalband modes   automatische (onbemande) data stations

18,109 18,111

 

International Beacon Project (IBP)

18,111 18,120

2700 Hz

Alle modes automatische (onbemande) data stations

18,120 18,168

2700 Hz

Alle modes, Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 18,160 MHz

 

 

                                                      21 MHz 15 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

21,000 21,070

200 Hz

CW, QRS activiteitscentrum 21,055 MHz.
CW QRP activiteitscentrum 21,060 MHz 

21,070 21,090

500 Hz

Smalband modes

21,090 21,110

500 Hz

Smalband modes - automatische (onbemande) data stations

21,110 21,120

2700 Hz

Alle modes (excl. SSB)   automatische (onbemande) data stations

21,120 21,149

500 Hz

Smalband modes

21,149 21,151

 

International Beacon Project (IBP)

21,151 21,450

2700 Hz

Alle modes, SSB QRP activiteitscentrum 21,285 MHz. Beeld mode
activiteiten centrum 21,340 MHz.
 Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 21,360 MHz

  

 

                                                      24 MHz 12 meter - BANDPLAN

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

24,890 24,915

200 Hz

CW, CW QRP activiteitscentrum 24,906 MHz

24,915 24,925

500 Hz

Smalband modes

24,925 24,929

500 Hz

Smalband modes - automatische (onbemande) data stations

24,929 24,931

 

International Beacon Project (IBP)

24,931 24,940

2700 Hz

Alle modes   automatische (onbemande) data stations

24,940 24,990

2700 Hz

Alle modes

                                                     28 Mhz - 10 meter - BANDPLAN 

Frequentie

(MHz)

Max. band-

Breedte

Soort uitzending

28,000 28,070

200 Hz

CW, QRS activiteitscentrum 28,055 MHz.
CW QRP activiteitscentrum28,060 MHz

28,070 28,120

500 Hz

Smalband modes

28,120 28,150

500 Hz

Smalband modes   automatische (onbemande) data stations

28,150 28,190

500 Hz

Smalband modes

28,190 28,199

 

Intern. Beacon Project (IBP), regionale timesharing

28,199 28,201

 

International Beacon Project (IBP), wereldwijde timesharing

28,201 28,225

 

International Beacon Project (IBP), continu

28,225 28,300

2700 Hz

Alle modes bakens

28,300 28,320

2700 Hz

Alle modes automatische (onbemande) data stations

28,320 29,200

2700 Hz

Alle modes   SSB QRP activiteitscentrum 28,360 MHz.
Beeld mode activiteitscentrum 28,680 MHz

29,200 29,300

6000 Hz

Alle modes automatische (onbemande) data stations

29,300 29,510

6000 Hz

Satelliet down-link **)

29,510 29,520

 

Guard channel (scheiding met satelliet segment)

29,520 29,550

6000 Hz

Alle modes FM Simplex 10 KHz kanalen

29,560 29,590

6000 Hz

Alle modes FM relais ingangen (RH1 RH4)

29,600

6000 Hz

Alle modes FM oproepkanaal

29,610 29,650

6000 Hz

Alle modes -  FM simplex 10 kHz kanalen 

29,660 29,700

6000 Hz

Alle modes FM relais uitgangen (RH1 RH4)

 

**) U wordt geadviseerd om niet uit te zenden in het Satelliet down-link segment